Εύκολος στόχος των hackers το νοσοκομείο

Έρευνα δείχνει ότι η ασφάλεια των νοσοκομείων καταρρίπτεται εύκολα από hackers. 

Πρόσφατη έρευνα πεδίου σε ιδιωτική κλινική, από τον Sergey Lozhkin, ανώτερο ερευνητή στην Παγκόσμια Ομάδα Έρευνας και Ανάλυσης της Kaspersky Lab,  έδειξε πως το σύστημα ασφαλείας των νοσοκομείων είναι αδύναμο και καταρρίπτεται εύκολα από hacker.

Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός πως όλα τα προσωπικά στοιχεία των ασθενών αποθηκεύονται πλέον σε ψηφιακή μορφή, κατάσταση εύκολα προσβάσιμη, αν κάποιος ψηφιακός επισκέπτης θελήσει να παραβιάσει το σύστημα ασφαλείας του νοσοκομείου και να αποκτήσει πρόσβαση σε κάποιο αρχείο.

Οι κλινικές δεν αποτελούνται πλέον μόνο από γιατρούς και ιατρικό εξοπλισμό, αλλά κι από υπηρεσίες πληροφορικής. Οι κατασκευαστές ιατρικού λογισμικού και εξοπλισμού καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να δημιουργήσουν μια χρήσιμη ιατρική συσκευή που θα σώζει και θα προστατεύει την ανθρώπινη ζωή, αλλά μερικές φορές ξεχνούν εντελώς να τις προστατέψουν, δηλώνει ο υπεύθυνος της έρευνας.

Τελευταίες τέτοιου είδους επιθέσεις είναι οι επιθέσεις με κακόβουλα προγράμματα εναντίον νοσοκομείων τόσο των ΗΠΑ όσο και της Κίνας. Ο hacker μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και εξετάσεις των ασθενών, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον ιατρικό εξοπλισμό του νοσοκομείου και μπορεί κατ'επεκτάση να βλάψει τη φήμη του.